บทความ
เกร็ดความรู้
เพื่อเป็นแนวทางและประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้

Misoprostol cytolog ยาสอด ยาขับเลือด ยาทำแท้ง แบบสอด ไซโตลอก
บทความอื่น

Posted in www.9cytotac.com

Cytolog เป็นยาที่มีส่วนประกอบหลักคือ Misoprostol ซึ่งเป็นยา prostaglandin E1 analog ที่ใช้ในการรักษาและการยุติการตั้งครรภ์ มันเป็นยาที่มีอิทธิพลต่อการกระตุ้นการหดตัวของมดลูกและการเปิดปากมดลูก เป็นผลให้เกิดการตั้งครรภ์และการยุติการตั้งครรภ์

Cytolog (Misoprostol) ถูกใช้ในกระบวนการยุติการตั้งครรภ์ที่เคลื่อนที่ (medical abortion) ร่วมกับยา Mifepristone (RU-486) หรืออาจใช้เป็นยาเดี่ยวในบางกรณี เป็นสำคัญในการยุติในช่วง 7-9 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ โดยต้องปฏิบัติตามคำแนะนำและคำแนะนำทางการแพทย์

อย่างไรก็ตาม การใช้ Cytolog (Misoprostol) หรือ Misoprostol ในการยุติการตั้งครรภ์ควรดำเนินการตามคำแนะนำและคำแนะนำของแพทย์ ควรพูดคุยกับแพทย์เพื่อประเมินความเหมาะสมและความปลอดภัยของยาในกรณีของคุณ

อายุครรภ์ 0-2 เดือน

CYTOTEC

แบบกิน

ใช้ Cytotec 3 + Mifepristone 3

แบบกิน + แบบสอด

ใช้ Mifepristone 1 + Cytotec 2

CYTOLOG

แบบกิน + แบบสอด

ใช้ Mifepristone 1 + Cytotec 4

ราคาและส่วนลด<<<คลิก

อายุครรภ์ 2-3 เดือน

CYTOTEC

แบบกิน + แบบสอด

ใช้ Mifepristone 1 + Cytotec 3

CYTOLOG

แบบกิน + แบบสอด

ใช้ Mifepristone 1 + Cytotec 6

ราคาและส่วนลด<<<คลิก

อายุครรภ์ 3-4 เดือน

CYTOTEC

แบบกิน + แบบสอด

ใช้ Mifepristone 1 + Cytotec 4

CYTOLOG

แบบกิน + แบบสอด

ใช้ Mifepristone 1 + Cytotec 8

ราคาและส่วนลด<<<คลิก

อายุครรภ์ 4-5 เดือน

CYTOTEC

แบบกิน + แบบสอด

ใช้ Mifepristone 1 + Cytotec 5

CYTOLOG

แบบกิน + แบบสอด

ใช้ Mifepristone 1 + Cytotec 10

ราคาและส่วนลด<<<คลิก