บทความ
เกร็ดความรู้
เพื่อเป็นแนวทางและประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้

Misoprostol cytotec ยาสอด ยาขับเลือด ยาทำแท้ง แบบสอด ไซโตเทค
บทความอื่น

Posted in www.9cytotac.com

Cytotec เป็นชื่อการค้าของยา Misoprostol ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการรักษาและการยุติการตั้งครรภ์ ยานี้มีส่วนประกอบหลักคือ prostaglandin E1 analog ซึ่งมีผลทำให้มดลูกหดตัว และเปิดปากมดลูก ซึ่งส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์และการตั้งครรภ์ยุติ

Cytotec ถูกใช้ในการยุติการตั้งครรภ์เป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการยุติตั้งครรภ์เคลื่อนที่ (medical abortion) ร่วมกับยา Mifepristone (RU-486) ซึ่งมักใช้ในช่วง 7-9 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ หรืออาจใช้ได้ในบางกรณีในช่วงระยะเวลาที่สั้นกว่านั้นด้วยคำแนะนำแพทย์

อย่างไรก็ตาม การใช้ Cytotec หรือ Misoprostol ในการยุติการตั้งครรภ์ควรดำเนินการตามคำแนะนำและคำแนะนำของแพทย์ แต่ละบุคคลอาจมีสภาวะสุขภาพและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ซึ่งต้องพูดคุยกับแพทย์เพื่อประเมินความเหมาะสมและความปลอดภัยในการใช้ยานี้

อายุครรภ์ 0-2 เดือน

CYTOTEC

แบบกิน

ใช้ Cytotec 3 + Mifepristone 3

แบบกิน + แบบสอด

ใช้ Mifepristone 1 + Cytotec 2

CYTOLOG

แบบกิน + แบบสอด

ใช้ Mifepristone 1 + Cytotec 4

ราคาและส่วนลด<<<คลิก

อายุครรภ์ 2-3 เดือน

CYTOTEC

แบบกิน + แบบสอด

ใช้ Mifepristone 1 + Cytotec 3

CYTOLOG

แบบกิน + แบบสอด

ใช้ Mifepristone 1 + Cytotec 6

ราคาและส่วนลด<<<คลิก

อายุครรภ์ 3-4 เดือน

CYTOTEC

แบบกิน + แบบสอด

ใช้ Mifepristone 1 + Cytotec 4

CYTOLOG

แบบกิน + แบบสอด

ใช้ Mifepristone 1 + Cytotec 8

ราคาและส่วนลด<<<คลิก

อายุครรภ์ 4-5 เดือน

CYTOTEC

แบบกิน + แบบสอด

ใช้ Mifepristone 1 + Cytotec 5

CYTOLOG

แบบกิน + แบบสอด

ใช้ Mifepristone 1 + Cytotec 10

ราคาและส่วนลด<<<คลิก