บทความ
เกร็ดความรู้
เพื่อเป็นแนวทางและประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้

Mifepristone Ru486 ยาทำแท้ง แบบกิน
บทความอื่น

Posted in www.9cytotac.com

Mifepristone เป็นยาที่ใช้ในกระบวนการยุติการตั้งครรภ์เคลื่อนที่ (medical abortion) ร่วมกับยา prostaglandin เช่น Misoprostol ซึ่งมักใช้ในช่วง 7-9 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ หรืออาจใช้ในช่วงระยะเวลาที่สั้นกว่านั้นตามคำแนะนำแพทย์

Mifepristone เป็นยาฮอร์โมน progesterone receptor antagonist ที่มีอิทธิพลต่อระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิง การใช้ยา Mifepristone จะทำให้เกิดการหยุดเติบโตของตัวอ่อนในรังไข่และทำให้มดลูกเปิดปากเพื่อให้ยา prostaglandin เข้าไปทำงาน

การใช้ Mifepristone ในกระบวนการยุติการตั้งครรภ์จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำและคำแนะนำทางการแพทย์ เพื่อประเมินความเหมาะสมและความปลอดภัยในการใช้ยา และควรได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้และการติดตามหลังการใช้ยาเพื่อประสิทธิผลที่ดีที่สุดและปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ยา

อายุครรภ์ 0-2 เดือน

CYTOTEC

แบบกิน

ใช้ Cytotec 3 + Mifepristone 3

แบบกิน + แบบสอด

ใช้ Mifepristone 1 + Cytotec 2

CYTOLOG

แบบกิน + แบบสอด

ใช้ Mifepristone 1 + Cytotec 4

ราคาและส่วนลด<<<คลิก

อายุครรภ์ 2-3 เดือน

CYTOTEC

แบบกิน + แบบสอด

ใช้ Mifepristone 1 + Cytotec 3

CYTOLOG

แบบกิน + แบบสอด

ใช้ Mifepristone 1 + Cytotec 6

ราคาและส่วนลด<<<คลิก

อายุครรภ์ 3-4 เดือน

CYTOTEC

แบบกิน + แบบสอด

ใช้ Mifepristone 1 + Cytotec 4

CYTOLOG

แบบกิน + แบบสอด

ใช้ Mifepristone 1 + Cytotec 8

ราคาและส่วนลด<<<คลิก

อายุครรภ์ 4-5 เดือน

CYTOTEC

แบบกิน + แบบสอด

ใช้ Mifepristone 1 + Cytotec 5

CYTOLOG

แบบกิน + แบบสอด

ใช้ Mifepristone 1 + Cytotec 10

ราคาและส่วนลด<<<คลิก