บทความ
เกร็ดความรู้
เพื่อเป็นแนวทางและประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้

การวางแผนครอบครัวควรคำนึงถึงปัจจัยไหนบ้าง
บทความอื่น

Posted in www.9cytotac.com

การคำนวณอายุครรภ์เป็นขั้นตอนที่ใช้เพื่อประมาณการระยะเวลาที่ผ่านไปตั้งแต่วันที่สุดท้ายของประจำเดือนสุดท้ายที่มีประจำเดือนมาก่อนครั้งสุดท้าย ไปจนถึงวันปัจจุบัน วิธีการคำนวณอายุครรภ์มักใช้สูตร Naegele's rule ซึ่งจะหารด้วย 7 และบวกจำนวนวันที่ระบุไว้ (ประมาณหรือคำนวณจากข้อมูลที่ท่านมี)

ตัวอย่างการคำนวณอายุครรภ์โดยใช้ Naegele's rule:

  • หาวันที่สุดท้ายของประจำเดือนสุดท้ายที่มีประจำเดือนมาก่อนครั้งสุดท้าย
  • เพิ่มจำนวนเดือนไป 9 เดือน (หรือ ตัดปีทิ้งไปและบวก 1 ปี)
  • ลบจำนวนวันที่ระบุไว้
  • คำนวณเป็นสัปดาห์หรือเดือนตามที่ต้องการ
  • อย่างไรก็ตาม, การคำนวณอายุครรภ์อาจแตกต่างไปซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการคำนวณที่ใช้และข้อมูลที่มีอยู่ ดังนั้น, ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อคำนวณอายุครรภ์ที่แม่นยำและเที่ยงตรงที่สุด สำหรับการตรวจสอบครรภ์และการดูแลครรภ์ที่ถูกต้อง.