อายุครรภ์ 4-5 เดือน
ยาทำแท้ง ยาสอด ยาขับเลือด cytotec cyt0log ยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา ของแท้รับรองผล
การใช้ยายุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย
ตัวยามีประกันสามารถใช้ยาจนกว่าจะสำเร็จ ต้องการทราบรายละเอียด สอบถามได้จากแอดมิน

อายุครรภ์ 4-5 เดือน

  CYTOTEC

  ยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา แบบกิน + แบบสอด
  ใช้ Mifepristone 1 + Cytotec 5

  ค่าขนส่งฟรี :ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

  ตัวยามีประกันและส่วนลด:สามารถใช้ยาจนกว่าจะสำเร็จ

  CYTOLOG

  ยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา แบบกิน + แบบสอด
  ใช้ Mifepristone 1 + Cytotec 10

  ค่าขนส่งฟรี :ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

  ตัวยามีประกันและส่วนลด:สามารถใช้ยาจนกว่าจะสำเร็จ