ถามตอบ
คำถามคำตอบเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว การใช้ยา ผลข้างเคียง

การคำนวนอายุครรภ์

9cytotac 2023 Posted by Admin
Read more

ยาสอดเป็นตัวยาชนิดใด

9cytotac 2023 Posted by Admin
Read more

อายุครรภ์

9cytotac 2023 Posted by Admin
Read more

มีความปลอดภัยแค่ไหนในการใช้ยาสอด

9cytotac 2023 Posted by Admin
Read more

การสังเกตตัวยา cytotec cytolog ru486 ก่อนตัดสินซื้อ

9cytotac 2023 Posted by Admin
Read more

ผลข้างเคียงของการใช้ยาสอดหลังจากใช้ยาจะมีอาการแบบไหน

9cytotac 2023 Posted by Admin
Read more

การใช้ยาสอดมีความปลอดภัยหรือไม่

9cytotac 2023 Posted by Admin
Read more

การดูแลตัวเองหลังใช้ยาสอด

9cytotac 2023 Posted by Admin
Read more

การยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาเหมาะกับใคร

9cytotac 2023 Posted by Admin
Read more

วิธีการใช้ยาทำแท้งในปัจจุบัน

9cytotac 2023 Posted by Admin
Read more

วิธีการสอดยา อย่างถูกวิธี ควรปฏิบัติเช่นไร

9cytotac 2023 Posted by Admin
Read more

ปัญหาที่เกิดจากการใช้ยายุติการตั้งครรภ์

9cytotac 2023 Posted by Admin
Read more