ผลข้างเคียง
ของการใช้ยาสอด
หลังจากใช้ยาจะมีอาการแบบไหน

การใช้ยาสอดในกระบวนการยุติการตั้งครรภ์อาจมีผลข้างเคียงที่เป็นไปได้ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ผลข้างเคียงที่เป็นไปได้รวมถึง:

 • อาการปวดท้อง: อาจเกิดอาการปวดท้องเป็นระยะเวลาสั้นหรือยาวขึ้น ความรุนแรงของอาการสามารถแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
 • การไหลของเลือด: การใช้ยาสอดอาจทำให้มีการไหลของเลือดมากกว่าปกติ ส่งผลให้เกิดการอาเจียนหรืออาการเลือดออกจากช่องคลอด อาการอาจเป็นไปตามระยะเวลาที่ยาถูกใช้หรือระยะเวลาหลังใช้ยา
 • อาการอารมณ์เสียหรือความเครียด: บางคนอาจมีอาการอารมณ์เสียหรือความเครียดเนื่องจากกระบวนการยุติการตั้งครรภ์ที่ซับซ้อน หรือความรู้สึกทางจิตใจที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
 • ผลข้างเคียงอื่นๆ: ผลข้างเคียงอื่นๆ อาจเป็นไปได้ เช่น ปวดศีรษะ เหนื่อยล้า ท้องเสีย ตกแต่งกาย และอาการไม่สบายใจ
 • อย่างไรก็ตาม
  ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นมักเป็นชั่วคราว
  และสามารถจัดการได้

  แต่หากคุณมีความกังวลหรือมีอาการผิดปกติหลังใช้ยาสอด ควรปรึกษาแพทย์ทันทีเพื่อขอคำแนะนำและการดูแลเพิ่มเติม สำหรับผลข้างเคียงและปัญหาทางสุขภาพที่รุนแรงขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด