อายุครรภ์
ปริมาณยาสอดที่ใช้ในแต่ละอายุครรภ์
เพื่อประสิทธิภาพควรทราบอายุครรภ์ที่ชัดเจน

ปริมาณยาที่ใช้ในแต่ละอายุครรภ์ ต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่ ปริมาณยาที่สอดคล้องกับอายุครรภ์ จะทำให้ลดความผิดพลาดในการใช้ยา หากต้องการทราบว่่าจำนวนยาที่ต้องใช้มีปริมาณเท่าไหร่ ต้องทราบอายุครรภ์ที่แน่นอนเสียก่อน

อายุครรภ์ 0-2 เดือน

CYTOTEC

แบบกิน

ใช้ Cytotec 3 + Mifepristone 3

แบบกิน + แบบสอด

ใช้ Mifepristone 1 + Cytotec 2

CYTOLOG

แบบกิน + แบบสอด

ใช้ Mifepristone 1 + Cytotec 4

อายุครรภ์ 2-3 เดือน

CYTOTEC

แบบกิน + แบบสอด

ใช้ Mifepristone 1 + Cytotec 3

CYTOLOG

แบบกิน + แบบสอด

ใช้ Mifepristone 1 + Cytotec 6

อายุครรภ์ 3-4 เดือน

CYTOTEC

แบบกิน + แบบสอด

ใช้ Mifepristone 1 + Cytotec 4

CYTOLOG

แบบกิน + แบบสอด

ใช้ Mifepristone 1 + Cytotec 8

อายุครรภ์ 4-5 เดือน

CYTOTEC

แบบกิน + แบบสอด

ใช้ Mifepristone 1 + Cytotec 5

CYTOLOG

แบบกิน + แบบสอด

ใช้ Mifepristone 1 + Cytotec 10

อย่างไรก็ตาม
ก่อนตัดสินใจใช้ยาเพื่อยุติการตั้งครรภ์
ควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว

ยินดีให้คำปรึกษา ติดต่อสอบถาม ยาสอด ยาทำแท้ง ยาขับเลือด cytotec cytolog ru486 ของแท้รับรองผล