ยาสอดเป็นตัวยาชนิดใด
ใช้ยุติการตั้งครรภ์ได้ไหม
ผลิตที่ใด

ยาสอดที่ใช้ในกระบวนการยุติการตั้งครรภ์แบบยาเป็นชื่อทั่วไปของยา Mifepristone (RU-486) และ Misoprostol ซึ่งเป็นชื่อทางการค้าที่ใช้ในหลายประเทศ

  • และยังมียาชนิดอื่นๆที่ใช้ในกระบวนการยุติการตั้งครรภ์ด้วยวิธีนี้ เช่น Methotrexate ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในบางกรณีที่ไม่สามารถใช้ Mifepristone ได้

  • อย่างไรก็ตาม
    การเลือกใช้ยาและวิธีการยุติการตั้งครรภ์
    จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์และคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์

    จึงควรปรึกษาแพทย์เพื่อข้อมูลและคำแนะนำที่เหมาะสมในกรณีบุคคลเฉพาะ