ปัญหาที่เกิดจาก
การใช้ยายุติการตั้งครรภ์
มีอะไรบ้าง

ปัญหาที่เกิดจากการใช้ยายุติการตั้งครรภ์ การใช้ยายุติการตั้งครรภ์ (Medical abortion) อาจเกิดปัญหาหรือผลข้างเคียงได้บางกรณี ซึ่งอาจรวมถึง:

 • การเลือดออกมาก: การใช้ยายุติการตั้งครรภ์อาจทำให้เกิดการเลือดออกมากกว่าปกติ อาจมีการเลือดมากและเกิดอาการมีเลือดไหลเป็นเวลานาน สำหรับบางคน ความเลือดออกอาจเกิดมากเกินไปและต้องใช้การแพทย์เพิ่มเติมเพื่อจัดการ
 • อาการท้องอืดและปวด: อาจเกิดอาการท้องอืดและปวดซึ่งอาจเป็นผลมาจากการบีบตัวของมดลูกในระหว่างกระบวนการยุติการตั้งครรภ์
 • อาการคลื่นไส้และอาเจียน: บางคนอาจมีอาการคลื่นไส้และอาเจียนหลังจากการใช้ยายุติการตั้งครรภ์ อาการนี้อาจเป็นเชิงลบต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ยา
 • การติดเชื้อ: ในบางกรณี อาจเกิดการติดเชื้อที่ช่องคลอดหรือระบบท่อน้ำมดลูก ซึ่งอาจต้องใช้การรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัดเพื่อแก้ไขปัญหา
 • ความผิดปกติในการยกเลิกการตั้งครรภ์: ในบางกรณี การใช้ยายุติการตั้งครรภ์อาจไม่สมบูรณ์ นั่นหมายความว่าการตั้งครรภ์ยังคงอยู่ ซึ่งจะต้องดำเนินการยุติอีกครั้งหรือทำการผ่าตัดเพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ
 • ผลข้างเคียงทางร่างกายอื่นๆ: อาจมีผลข้างเคียงทางร่างกายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นได้ เช่น อาการเหนื่อยล้า ปวดศีรษะ หรืออาการทางเดินหายใจที่ไม่สบาย
 • ควรจำไว้ว่าผลข้างเคียง
  และปัญหาที่เกิดขึ้นจะแตกต่าง
  ไปในแต่ละบุคคล

  การปฏิบัติตามคำแนะนำและคำแนะนำของทีมแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งสำคัญเพื่อลดความเสี่ยงและปัญหาที่เป็นไปได้