การคำนวนอายุครรภ์
มีวิธีการคำนวนอย่างไร
สามารถคำนวนเองได้ไหม

การคำนวณอายุครรภ์เป็นขั้นตอนที่ใช้เพื่อประมาณการระยะเวลาที่ผ่านไปตั้งแต่วันที่สุดท้ายของประจำเดือนสุดท้ายที่มีประจำเดือนมาก่อนครั้งสุดท้าย ไปจนถึงวันปัจจุบัน วิธีการคำนวณอายุครรภ์มักใช้สูตร Naegele's rule ซึ่งจะหารด้วย 7 และบวกจำนวนวันที่ระบุไว้ (ประมาณหรือคำนวณจากข้อมูลที่ท่านมี) ตัวอย่างการคำนวณอายุครรภ์โดยใช้ Naegele's rule:

 • หาวันที่สุดท้ายของประจำเดือนสุดท้ายที่มีประจำเดือนมาก่อนครั้งสุดท้าย
 • เพิ่มจำนวนเดือนไป 9 เดือน (หรือ ตัดปีทิ้งไปและบวก 1 ปี)
 • ลบจำนวนวันที่ระบุไว้
 • คำนวณเป็นสัปดาห์หรือเดือนตามที่ต้องการ
 • อย่างไรก็ตาม,การคำนวณอายุครรภ์
  อาจแตกต่างไปซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการคำนวณที่ใช้
  และข้อมูลที่มีอยู่

  ดังนั้น, ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อคำนวณอายุครรภ์ที่แม่นยำและเที่ยงตรงที่สุด สำหรับการตรวจสอบครรภ์และการดูแลครรภ์ที่ถูกต้อง