ขาย ยาสอด ยาเหน็บ ยาทำแท้ง ยาขับเลือด Cytotec ของแท้ รับรองผล

การคำนวนอายุครรภ์

>

การคำนวณอายุครรภ์

  1. การนับอายุครรภ์ จากประจำเดือน
  2. การนับอายุครรภ์สำคัญอย่างไร
  3. การนับอายุครรภ์ นับตามอัลตราซาวด์ได้หรือไม่
  4. ทำอย่างไรเมื่อนับอายุครรภ์จากอัลตราซาวด์และนับอายุครรภ์จากรอบเดือนไม่ตรงกัน การนับอายุครรภ์

การนับอายุครรภ์ จากประจำเดือน

การนับอายุครรภ์จากประจำเดือนเพื่อดูวันกำหนดคลอด (Expected date of delivery หรือ EDD) จะใช้กฎของ Naegele (Neagele’s rule) คือ เอาวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้าย บวก 7 วัน ลบด้วย 3 เดือน ก็จะเป็นวันกำหนดคลอดตัวอย่างการคำนวณ ประจำเดือนครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 10 กันยายน 2555 กำหนดคลอด จะเป็น 17 มิถุนายน 2556 นั่นเอง

การนับอายุครรภ์กรณีรอบเดือนมาไม่สม่ำเสมอ รอบเดือนนานกว่า 28 วันหรือจำประจำเดือนครั้งสุดท้ายไม่ได้ คุณหมอจะอัลตราซาวด์เพื่อวัดขนาดของถุงการตั้งครรภ์ (gestational sac) หรือความยาวทารก (Crown rump length) ซึ่งจะแม่นยำที่สุดในช่วงไตรมาสแรก (อายุครรภ์น้อยกว่า 14 สัปดาห์) และจะแม่นยำน้อยลงเมื่ออายุครรภ์มากขึ้น เพื่อกำหนดวันกำหนดคลอด

การนับอายุครรภ์สำคัญอย่างไร

ทำให้ทราบอายุครรภ์ที่แน่นอน และสามารถวางแผนครอบครัวได้ดีมากขึ้น

การนับอายุครรภ์ นับตามอัลตราซาวด์ได้หรือไม่

สำหรับคนที่ จดจำรอบเดือนได้อย่างแม่นยำ สูติแพทย์จะยึดอายุครรภ์ตามรอบเดือน ยกเว้นในรายที่รอบเดือนไม่ปกติ และจดจำรอบเดือนไม่ได้ สูติแพทย์จะทำอัลตราซาวด์และยึดอายุครรภ์ตามการทำอัลตราซาวด์ อายุครรภ์จากรอบเดือนและจากการทำอัลตราซาวด์ จะแตกต่างกันไม่เกิน 14 วัน ( ตามปกติ) แต่หากพบว่า อายุครรภ์ห่างกันเกิน 14 วัน น่าจะเกิดจาก การจดจำรอบเดือนคลาดเคลื่อนมากกว่า การทำอัลตราซาวด์เพื่อประเมินอายุครรภ์ต้องทำผ่านช่องคลอดถึงจะแม่นยำสูง การทำอัลตราซาวด์ผ่านทางหน้าท้อง พบมีคามคลาดเคลื่อนจากหลายปัจจัยเช่น ผนังหน้าท้องหนา มีพังผืดเยอะ

ทำอย่างไรเมื่อนับอายุครรภ์จากอัลตราซาวด์และนับอายุครรภ์จากรอบเดือนไม่ตรงกัน

กรณีนี้พบได้บ่อย วิตกกังวลกับอายุครรภ์ ว่าไม่ตรงกันระหว่างทำอัลตราซาวด์และรอบเดือน เมื่ออายุครรภ์ เข้าสู่ช่วงต่างๆ อาจมีความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันไป บางคนอาจเร็วบ้าง ช้าบ้าง แต่อาการจะใกล้เคียงกัน ให้เราเทียบเคียง อายุครรภ์ตามอาการที่เกิดขึ้น และ กะคำนวณอายุครรภ์เพิ่ม หรือ ลดลงตามอาการดังกล่าว หากคนตั้งครรภ์อยู่ภาวะใกล้คลอด ควรเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเวลาที่ได้จากคุณหมอจริง

 

9cytotac.com

ขาย ยาสอด ยาเหน็บ ยาทำแท้ง ยาขับเลือด cytotec ไซโตเทค ru486 cytolog สำหรับ ยุติการตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ของแท้ รับรองผล

ติดต่อสอบถาม

    โทร. 088-4010904
    โทร. 088-4010905